Przejdź do treści
Strona główna » Wygraj książkę Historia przyszłości. Koronawirus!

Wygraj książkę Historia przyszłości. Koronawirus!

Na blogu pustkowia.pl jest już dostępna recenzja książki Historia przyszłości Koronawirus. Jeśli jednak chcielibyście sami ją przeczytać, to macie taką okazję, bo właśnie rusza konkurs, gdzie do wygrania jest dokładnie ta książka!

Co trzeba zrobić, żeby wygrać nagrodę?

  • Wymyśl fikcyjny koniec świata, który uważasz, że byłby świetnym motywem na książkę.
  • Wyślij pomysł mailem do 30.04.2022 r. na adres kontakt@pustkowia.pl w tytule pisząc KONKURS KONIEC
  • Walcz o wygranie jednego z egzemplarzy książki Historia przyszłości. Koronawirus!

Historia przyszłości Koronawirus – Regulamin Konkursu Literackiego „Koniec”.


I. USTALENIA WSTĘPNE

Organizatorem konkursu jest: blogu www.pustkowia.pl
Fundatorem nagrody głównej (tj. książka Historia przyszłości. Koronawirus) jest wydawnictwo Novae Res
Celem konkursu jest propagowanie kultury, sztuki i twórczości literackiej poprzez nagradzanie książkami polskich autorów, twórców nadesłanych odpowiedzi. Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;
Autorzy trzech najlepszych odpowiedzi otrzymają nagrodę – książkę Historia przyszłości. Koronawirus.

Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
II. ZASADY KONKURSU

Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 07.04.2022 r. do 30.04.2022 r. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30.04.2021 r.
Do konkursu przyjmowane są odpowiedzi, spełniające poniższe wymagania:
a) powiązane z gatunkiem literackim: science-fiction,
b) pisane prozą,
c) opowiadanie musi być zawarte w treści maila. Teksty w plikach zewnętrznych nie będą akceptowane.
d) napisane w języku polskim,
e) dotąd niepublikowane w innych konkursach
f) będące wyłączną własnością autora
Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość odpowiedzi, jednak tylko jedno z nich może zostać nagrodzone książką.

Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.


III. WYSYŁANIE PRAC

Prace prosimy przesyłać mailowo na adres kontakt@pustkowia.pl w tytule pisząc KONKURS: KONIEC.


IV. SPOSÓB OCENY PRAC

Prace oceniane są przez członków redakcji www.pustkowia.pl.
Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
Proces oceniania prac jest tajny, wewnętrzne punktacje, ilość nadesłanych prac oraz lista uczestników konkursu jest tajna.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dniu 30.04.2022 r. a zwycięzcy zostaną o nim powiadomieni drogą mailową.


V. NAGRODY

Nagroda przyznawana autorom trzech najlepszych odpowiedzi, to książka Historia przyszłości. Koronawirus.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową i poproszę o podanie adresu na jaki przesłać nagrodę.


VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Odpowiedzi można podpisywać nickiem internetowym / pseudonimem.
Ewentualnie dane osobowe uczestników, jak np. adres do wysyłki nagrody, pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.